Instructor

Maria Frišová

Teória a praktické jazdy na skupinu B