Cenník

Cena kurzu k získaniu vodičského preukazu skupiny A1, A2, A, B sa odvíja od cien konkurencie. Pokiaľ máte ISIC kartu alebo SPHERE, tak máte nárok na zľavu. Presnú sumu zľavy sa dozviete na telefónnom čísle 0907 338 650.

– Uvedená cena je za celý kurz, vrátane zapožičania učebných pomôcok.

– Cena kurzu nie je navýšená ani v prípade splátok.

– Poskytujeme zlavu na kartu ISIC

Cena za jednu vyučovaciu hodinu /45 minút/ kondičnej jazdy: 20 € 

Ak sa prihlásite ako skupina s väčším počtom žiadateľov o výcvik, je možnosť ďalšej zľavy z ceny kurzu!

Kurz môžte uhradiť v hotovosti v autoškole alebo peniaze poslať na číslo účtu Tatra banka 2940157816/1100,

IBAN: SK64 1100 0000 0029 4015 7816, BIC/SWIFT: TATRSKBXXXX, variabilný symbol – rodné číslo, konštantný symbol 0308 a účel platby (doplňujúci údaj) – meno absolventa.

Autoškola Sasarák

inštalovať
×